Vogelkäfige

Iza 3

58,5x38x65 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00

Sara Cabrio

78x47,5x79 cm

Drahtabstand 1,8

Chrom/Grau

Preis € 109,00

MA2818-FL

71x45x139 cm

Drahtabstand 1,8

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 179,00

Laura 3

60,5x34x71,5 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00

Donna 3 P307

60x40,5x71,5 cm

Drahtsbstand 1,6

Grau/Schwarz

Preis € 59,00

B5-5

68x51x144 cm

Drahtabstand 1,6

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 159,00

Ula schwarz

70x42,5x69 cm

Drahtabstand 1,6

Schwarz/Schwarz

Preis € 59,00

Nina P066

54x34x75 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00

Kloris

100x55x84 cm

Drahtabstand 2,0

Chrom/Dunkelblau

Preis € 99,00

Donna 3 P307 K

60x40,5x71,5 cm

Drahtabstand 1,6

Blau/Grau

Preis € 59,00

Greta

49,5x30,5x66 cm

Drahtabstand 1,6

Grau/Schwarz

Preis € 55,00

100-B-5

66x59x145 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Anthrazit

Preis € 159,00

Fiona

78x47,5x81,5 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Schwarz

€ 95,00

Emma

54x39x75 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Schwarz

Preis € 65,00

Donna 3 P306

60x40,5x71,5 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00

4030FL

100x76x182 cm

Drahtabstand 1,6

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 279,00

Ula chrom

70x42,5x69 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Schwarz

Preis € 59,00

Lusi 3 P043

54x34x75 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00

Gonzo

78x47,5x79 cm

Drahtabstand 2,0

Chrom/Schwarz

Preis € 85,00

Emma P 075 c

54x39x75 cm

Drahtabstand 1,6

Weiß/Schwarz

Preis € 65,00

Eliza

54x34x75 cm

Drahtabstand 1,6

ChromGrau

Preis € 59,00

1-3221-FL

91x54x157 cm

Drahtabstand 1,8

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 169,00

Laura 3

60,5x34x71,5 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

€ 59,00

Elisabeth

54x39x75 cm

Drahtabstand 1,6

Schwarz/Schwarz

Preis € 65,00

782117

60x45x139 cm

Drahtabstand 1,8

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 169,00

1-3221 FL

81x54x157 cm

Drahtabstand 1,8

Anthrazit-Hammerschlag

Preis € 169,00

Sonja Cabrio

54x34x75 cm

Drahtabstand 2,0

Weiß/Grau

Preis € 65,00

Laura 3 P305 B

60,5x34x71,5 cm

Drahtabstand 1,6

Schwarz/Schwarz

Preis € 59,00

Donna P 307 B

60x40x71,5cm

Drahtabstand 1,6

Grau/Schwarz

Preis € 59,00

Eliza P064

54x34x75 cm

Drahtabstand 1,6

Chrom/Grau

Preis € 59,00